Звіт про діяльність Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №32 «Ластівка» за 2017-2018 н.р.

Звіт завідувача 2018

Аналіз

діяльності дошкільного навчального закладу( ясла-садок) № 32

«Ластівка» м. Суми, Сумської області за 2017-2018 навчальний рік

 

Діяльність Сумського дошкільного навчального закладу № 32 « Ластівка»   здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, Статутом ДНЗ,  Базового компонента дошкільної освіти в Україні та інструктивно-методичних рекомендацій МОН України щодо організації освітньої діяльності в  дошкільному закладі.

Провідним мотивом діяльності закладу в 2017-2018 навчальному році став пошук осмислених орієнтирів та впровадження різних форм освітньої роботи, які допомогли  закладу  здійснювати  свою діяльність, знайти власне обличчя та статус, певний стиль роботи.

 

 

 

Колектив закладу спрямував свою роботу на  розв’язання завдань:

1.Збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я  дітей раннього та дошкільного віку.

 1. Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного шляхом упровадження в навчально-виховний процес сучасних інноваційних технологій.

 

 1. Формування у дошкільників передумови економічної освіти, навичок економічної поведінки.

 

 1. Забезпечення перспективності та наступності у роботі дошкільної і початкової ланок освіти з метою формування психологічної, мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі.

 

При визначенні завдань на поточний рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів,  аналіз  роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.

 

 

Мережа груп ДНЗ № 32 станом на 01.06.2018 складає 7 груп:

2 групи раннього віку

2 групи молодшого дошкільного віку

2 групи середнього дошкільного віку

1 група старшого дошкільного віку.

Кількість вихованців — 168 дітей.

Всі групи повністю укомплектовані згідно віку дітей та відповідно до вимог Закону «Про дошкільну освіту».

Графік роботи груп дає можливість задовольнити запити батьків.

 

 

Аналіз кадрового забезпечення

 

Педагогічними працівниками, медичним та обслуговуючим персоналом дошкільний навчальний заклад забезпечений повністю, про що свідчить аналіз статистичних даних складу педагогічного колективу.

Освітній процес здійснювали 17 педагогічних працівників. З них: завідувач, вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник, інструктор з фізичної культури, вихователі – 11 чол. та 24 працівника обслуговуючого персонала.

 

Освітній рівень педагогів

Вища дошкільна освіта  — 8 (47%)

Вища педагогічна освіта — 6 чол. ( 35 %)

Середня спеціальна освіта – 3 чол. ( 12 %)

 

Фаховий рівень педагогів:

Спеціаліст «вищої категорії» — 1чол.

Спеціаліст 2 категорії – 1

Спеціаліст – 10 чол.

11 т.р – 5 чол.

Навчаються в ВУЗах – 2 чол.

 

 

Робота щодо підвищення фахової майстерності педагогів. Методична робота .

Адміністрація закладу постійно опікується питаннями фахового зростання працівників, поліпшенням ділової атмосфери та психологічного мікроклімату в колективі.

Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її результати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагностики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але й кваліфікації вихователів.

Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний

моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна динаміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення роботи педагогічного колективу.

 

 

Для вирішення завдань, спрямованих на вдосконалення кваліфікації та професійної майстерності педагогів, в дошкільному закладі були проведені:   педагогічні ради, педагогічні години, консультації, групові (методичні

об’єднання, школи передового педагогічного досвіду, наставництво) та індивідуальні форми методичної роботи.

Впродовж року  у закладі   проведений круглий стіл «Сюжетно-рольова гра, як соціальна практика дитини» . Вихователі  Борисова М.В., Сокрута Г.С., Гупало Ю.О., Басенко Н.Ф.,  Перевалова І.О.  ділилися досвідом  роботи по створенню розвивального середовища для проведення творчої гри  дошкільників.

 

семінари практикуми: «Організація театралізованої діяльності»  та огляди -конкурси « На кращий  куточок книги», «Кращий театралізований куточок»,

ділова гра «День української мови»,

майстер класи: «Створюємо лепбук»,

 

«Надання першої домедичної допомоги дітям», на якому була

присутня лікар навчального центру»,

огляди – конкурси на кращий куточок книги (листопад 2017),

на кращий осередок театралізованої діяльності, ( січень 2018)

 

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

Педагоги усвідомлюють, які високі вимоги ставляться сьогодні щодо професіоналізму сучасного педагога, тому вони намагаються постійно підвищувати свій професійний рівень. За результатами моніторингового дослідження за 2017-2018 рік  7 педагогів  отримали  11 сертифікатів.

ДНЗ приймав участь у наступних конкурсах та фестивалях

 1. І (міському) етапі обласного фестивалю «Гармонія руху» серед дошкільних навчальних закладах міста у 2017 році. (жовтень 2017)
 2. І (міському) етапі обласної виставки-огляду кращих методичних розробок педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів у 2018 році. (лютий 2018)
 3. І (міському) етапі обласного конкурсу на кращий Інтернет-сайт дошкільного навчального закладу в 2018 році. (лютий 2017)
 4. Фестиваль дитячої творчості «Земля наш спільний дім» серед дошкільних навчальних закладів. (квітень 2018)

 

 

 

 Робота з дітьми

Зміст навчально-виховного процесу в ДНЗ визначався Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні та Програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля».

З розвитком технологій стрімко змінюються і стандарти освіти, зокрема й дошкільної. Сучасний дошкільний навчальний заклад має бути динамічним, позитивним простором, мета якого полягає в оптимізації розвивального потенціалу дітей, а широке впровадження інноваційних та інформаційних технологій дасть змогу забезпечити перехід на новий рівень якості освіти.

Керуючись у своїй роботі принципом особистісно орієнтованого підходу, педагоги  дошкільного навчального закладу широко використовували і творчо опрацьовували інноваційні освітні технології:

Інноваційні технології з соціально-морального розвитку дітей:

 • Спадщина В. Сухомлинського;
 • «Виховуємо казкою» Л. Фесюкової.

. Інноваційні технології творчого розвитку дошкільників:

 • Система музичного виховання К. Орфа.

. Інноваційні технології з логіко-математичного й інтелектуального розвитку дошкільників:

 • Система М. Монтессорі;
 • Теорія розв’язання винахідницьких завдань;
 • Методика Кюізенера;
 • Інформаційно-комунікаційні технології. 

 

Педагогічний колектив закладу намагався зробити кожен день  перебування дошкільнят в садочку цікавим та змістовним:

Впродовж року були проведені:

«Всесвітній день котів»,

«День води».

« День друзів»,

«День театру»,

«День космонавтики»

«День української мови» за участю студентів Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка

«День діда Мороза»

« Міс весна 2018»

«Спальна вечірка»

свята, розваги  та екскурсії,

 

 

« День природолюба» ( жовтень 2017 ) під час якого проведена екологічна акція «Повернемо посмішку Землі»,  трудовий десант ресурсів. де діти разом з дорослими знайомились з правилами доцільного природокористування, заощадливого використання природних  ресурсів.

 

 

екологічні акції «Старим речам –  нове життя», « Опале листя», «Ялинка лісова красуня», «Вітаміни на підвіконні», «Опале листя», «Первоцвіт»,

 

Робота з батьками

Зміна державної політики в галузі освіти обумовила визнання позитивної і провідної ролі сім’ї у вихованні дітей. Дошкільний заклад надає всебічну допомогу у розвитку, вихованні та навчанні дитини, піклується про збереження та зміцнення психічного та фізичного здоров’я. Розуміючи, що без батьків робота дошкільного закладу в будь-якому напрямку не зможе досягти зазначених результатів, упродовж року проводилась робота з налагодження співробітництва з батьками вихованців.

Мету нашого співробітництва з батьками ми не обмежували якісним виконанням їхнього соціального замовлення щодо виховання і навчання дітей. Головним чином у співпраці з кожною сім’єю вважаємо за необхідне допомогти батькам зрозуміти і сприйняти сучасні гуманістичні ідеї та орієнтири, які ґрунтуються на повазі до особистості дитини.

Підвищенню педагогічної компетентності батьків сприяли проведення загальних та групових батьківських зборів, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних та групових консультацій, консультації з використанням різних ігор та елементів тренінгів, ділових ігор, майстер–класів.

Батьки були активними учасниками різних заходів: брали участь у проведенні майстер-класів для батьків та дітей, відкритих показів занять, конкурсах «Дарунки осені», «Великодня писанка», «Зимова фантазія», розвагах, ярмарках.

 

Схвального відгуку від батьків отримала інтелектуальна гра під назвою «Своя гра»,  яка була проведена у квітні місяці 2018 року,  в якому брали участь батьки кожної вікової групи. Даний захід згуртував батьків та педагогів, створив позитивний емоційний настрій.

Цікавим і змістовним   було  родинне свято « Щаслива  родина  —   щаслива Україна», проведене у групах середнього  дошкільного віку. Батьки разом з дітьми презентували свої творчі номери з художньої діяльності: співів, малювання, драматизації казок, створення дизайнерських костюмів з бросового матеріалу.

Реалізація державності залежить від дієвої державницької позиції кожного громадянина. Тому найголовнішим завданням суспільства завжди було, є і буде виховання поколінь гуманістів і патріотів, для яких найвищим ідеалом є єдність особистих та національно-державних інтересів».

В дошкільному закладі велика увагу приділяється вихованню у дітей шанобливого ставлення до воїнів, які охороняють нашу  країну та до ветеранів 2 світової війни. Щорічно відбуваються зустрічі з ветеранами війни, воїнами АТО.  Діти та їхні батьки є активними учасниками волонтерського руху.

У листопаді 2017 року  на відзначення 75-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників в дошкільному закладі була проведена акція « Зелений паросток майбутнього» в якому брали участь батьки- учасники АТО, діти, педагоги та депутати Сумської міської ради. Дана акція була висвітлена на Сумському телебаченні.

 

Пріоритетним напрямком роботи з дітьми є перспективність та наступність дошкільної  та початкової ланок освіти.

З  Сумською школою 1-3 ступенів № 25 складений план роботи та угода про співпрацю. Впродовж року діти відвідували  заходи на базі школи, вчителі

Пріоритетним напрямком роботи педагогічного колективу є створення розвивального середовища на території закладу.

На території дошкільного закладу функціонує «Екологічна стежина», куточок лісу, дитячі городи, розбиті квітники та  рабатки.

Створення матеріально-технічної бази

Для реалізації державних стандартів освіти в дошкільному закладі створена достатня матеріально-технічна база.

У групових приміщеннях створені належні умови для забезпечення активної життєдіяльності дітей впродовж дня. Групові приміщення частково оснащені новими дитячими та ігровими меблями: столами, стільчиками, шафами для іграшок та дидактичних посібників, обладнані куточки практичної діяльності.

За звітний період 2017-2018 р. придбано:

 

Участь педагогів у міських формах методичної роботи, самоосвітня діяльність

педагогів

Неможливо не відмітити участь ДНЗ у проведенні тижнів з безпеки життєдіяльності дітей

, екологічного тижня, Дня ЦЗ, тижнів Дорожнього руху. Крім цілої низки заходів

навчального спрямування, на практиці був відпрацьований порядок дій за сигналом

«Увага всім». Персонал ДНЗ продемонстрував порядок проведення евакуації вихованців

у захисну споруду.

Методична робота в дошкільному закладі набула сьогодні аналітичного характеру, а її ре-

зультати – діагностичної спрямованості. Інформація, одержана шляхом аналізу та діагно-

стики, використовується для підвищення не тільки якості педагогічного процесу, але __________й

кваліфікації вихователів. Адміністрацією закладу протягом року проводився педагогічний

моніторинг, основним завданням якого було виявити, чи прослідковується позитивна ди-

наміка розвитку професіоналізму педагогів, чи існують передумови для удосконалення

роботи педагогічного колективу. Результати діагностики були зафіксовані за допомогою

рейтингових оцінок.

Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж нав-

чального року показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер,

сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів.

АНАЛІЗ РОБОТИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Упродовж 2016/2017 навчального року робота психологічної служби ДНЗ № 49

проводилась згідно річного плану, а також за власними висновками на підставі

психодіагностичних досліджень. Робота проводилась у тісній взаємодії з вихователями

груп та батьками вихованців.

Практичний психологом Успенська Л.І. тісно працювала з вихователем-методистом та

вчителями-логопедами закладу. Питання профілактичної, корекційної та превентивної

роботи вирішувались спільно, було проведено багато сумісних консультацій з батьками з

різних проблемних питань.

Протягом 2016 – 2017 навчального року психологічна служба закладу працювала над

реалізацією пріоритетних напрямків:

 • Психологічна допомога малюкам, які вперше прибули до дитячого навчального закладу

в адаптації до нового середовища.

 • Робота з дітьми із особливими потребами, дітьми, які перебувають в складних

життєвих обставинах, дітьми групи «ризику».

 • Виявлення готовності дітей 6-го року життя до навчання у школі.
 • Розвиток соціально — емоційної сфери дітей.
 • Оптимізація навчально-виховного процесу, поліпшення психологічного клімату в

педагогічному колективі.

Протягом вересня, жовтня практичним психологом ДНЗ проводилось спостереження за

дітьми з метою:

 • вивчення рівня проходження адаптаційного періоду у дітей в новостворених

групах;

 • виявлення порушень емоційно — афективної сфери дитини;

58%

38%

4% 0%

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень

Не готові до навчання

Спостереження проводилось під час режимних моментів, занять в групі, спортивно-

музичних розваг, святкових ранків, прогулянки, тощо, та супроводжувалось бесідами з

батьками, педагогами.

Аналіз діяльності в новостворених групах під час адаптаційного періоду дітей показав, що

педагоги вміло володіють колективом дітей, вдало підбирають методи і прийоми для

залучення неконтактних дітей в колектив однолітків. Забезпечують емоційний комфорт

кожній дитині протягом дня, в різних режимних моментах.

Психологічна просвіта батьків та педагогів спрямована на залучення дорослих і дітей до

психологічних знань. Просвітницька діяльність здійснювалась в різноманітних формах

таких як: лекція, бесіда, семінари, тощо.

Протягом 2016 – 2017 н. р. адміністрація закладу та практичний психолог тісно

співпрацювали з соціальними службами, службою у справах неповнолiтнiх по виявленню

дітей, які перебувають в складних умовах проживання.

Постійно ведеться спостереження та корекційна робота з дітьми, які перебувають в

складних умовах проживання, дітьми-інвалідами.

У 2016-2017 навчальному році кількість дітей які, мали соціальний правовий захист

становить:

 • діти інваліди – 3
 • діти з багатодітних сімей – 42
 • діти з малозабезпечених сімей– 10
 • діти учасників АТО (мобілізованих) – 19
 • діти-чорнобильці – 1
 • діти переселенців – 1

У навчальному році була проведена робота по проблемі психологічної готовності до

навчання у школі. Готовність дітей до навчання у школі визначалася за допомогою

комплексу методик, спрямованих на визначення інтелектуального рівня, емоційно-

вольової готовності та вміння дитини орієнтуватися на зразок, сенсомоторної координації

й тонкої моторики.

Робота педагогічного колективу забезпечила високі показники готовності дітей до нав-

чання в школі.

Моніторинг стану готовності до шкільного навчання дітей-випускників показав: за пси-

хологічними критеріями з 71 обстежених дітей готові до шкільного навчання 70 дошкіль-

ників: у 58% (42дитини) – високий рівень, 38% (28дітей) –середній, 4% (1 дитина) –

низький рівень розвитку(затримка мовного розвитку).

Аналіз показників готовності дітей до школи у 2016-2017н.р.

Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних

процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають

достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки

дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ ПОСЛУГИ

Гурткова робота в ДНЗ набуває дедалі більшої популярності, стаючи невід’ємною

частиною освітнього процесу. Організація додаткових послуг дала змогу підвищити

статус та зміцнити позитивний імідж дошкільного закладу. Цьому сприяє професійний

рівень педагогів, які надають ДОП, а саме:

Поліщук Д.В. – 6 років, 10 розряд

Бех Н.І. – 30 р (4 роки), 9 розряд

Платні послуги надаються на 10 групах ( крім ясель та класу).

Охоплено ДОП – 238 дітей, відмовились батьки 29 дітей.

ХАРЧУВАННЯ

Організація харчування дітей у ДНЗ № 49 здійснюється відповідно до Постанови

Кабінету Міністрів України № 1591 від 22.01.2004 року «Про затвердження норм

харчування у навчальних та оздоровчих закладах», Інструкції з організації харчування у

дошкільних навчальних закладах, затвердженої спільним наказом Міністерства освіти і

науки та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 № 298/227 (далі —

Інструкція з організації харчування), враховуючи зміни, внесені спільним наказом

Міністерства освіти і науки та Міністерства охорони здоров’я України від 26.02.2013 №

202/165 «Про затвердження Змін до Інструкції з організації харчування дітей у

дошкільних навчальних закладах» та інших відповідних нормативних документів.

У закладі встановлено доцільний режим харчування, наявні меню-вивіски на день, об’єм

страв для дітей раннього та дошкільного віку, графіки видачі їжі, добові проби,

призначено відповідальних осіб за організацію харчування, ведеться контроль за

дотриманням правил організації харчування з боку медперсоналу та адміністрації.

Харчоблок, комора, система холодного та гарячого водопостачання, технологічне та

холодильне обладнання в робочому стані. При складанні меню харчування було

враховано:

— вікові групи (раннього віку; дошкільного віку);

— тип дошкільного закладу (заклад комбінованого типу);

— режим харчування (4-х разове).

Всі продукти харчування, що надходять, відповідають вимогам державних стандартів,

супроводжуються документами, що засвідчують їх якість. Зберігаються продукти

харчування в спеціально облаштованій коморі, овочесховищі, холодильниках, де

забезпечено дотримання санітарних норм, в тому числі товарне сусідство, температурний

режим тощо. Дані про безпечність якості продуктів та термін їх реалізації систематично

фіксується в Журналі бракеражу сирої продукції. Облік продовольчої сировини

фіксується в Книгах складського обліку продуктів. Вартість меню обчислюється щоденно.

Дотримано вимоги чинного законодавства щодо батьківської плати за харчування дітей,

вона становить 60% від вартості харчування однієї дитини на день. Оплата за харчування

здійснюється згідно затверджених грошових норм харчування на підставі рішення

позачергової десятої сесії Хмельницької міської ради від 29.12.2016 року № 22 «Про

бюджет міста Хмельницького на 2017 рік» та наказу управління освіти № 294 від

30.12.2016р.– 17 грн., на день (з розрахунку: 6,80 грн. — бюджетні кошти, та 10,20 –

батьківська плата).

Питання організації харчування дітей в дошкільному навчальному закладі знаходиться на

постійному контролі з боку завідувача, медичних сестер, розглядалось на нарадах при

завідувачу закладу, виробничих нарадах, батьківських зборах.

Пільговим харчуванням в 2016/2017 н.р. було охоплено 75 дітей, серед них:

— 42 дітям розмір плати за харчування зменшено на 50%;

— 33 дитини звільнені від сплати за харчування

Касові видатки на 1 дитину на рік за захищенними статтями з міського бюджету – 17,886

грн.

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Захворюваність та відвідування

Пріоритетними у 2016/2017 навчальному році були і залишаються здоров’я зберігаючі

аспекти. Удосконаленню системи фізичного виховання в дошкільному закладі сприяє

чіткий та систематичний медико-педагогічний контроль за станом здоров’я, фізичним

розвитком та руховою активністю вихованців. Протягом навчального року медичними

працівниками та адміністрацією на заняттях з фізичної культури проводились заміри

моторної щільності та тренуючого ефекту. Результати замірів свідчать про те, що моторна

щільність занять в усіх вікових групах коливається у межах норми від 77% до 95%.

Тренуючий ефект відповідав нормі в усіх вікових групах 138-158 уд/хв.

Дозування фізичного навантаження на дитячий організм відбувалося відповідно до груп

здоров’я й фізкультурних груп. Діти І та ІІ групи здоров’я займаються по основній

програмі та виконують нормативи згідно з вимогами програми «Українське дошкілля»,

для дітей ІІІ групи здоров’я передбачено полегшення навантаження.

Медичне обслуговування в ДНЗ здійснювалось протягом року лікарем-педіатром

Азарянською Л.В. та медичними сестрами Руль та Нагорною. Планові лікарські огляди

проводились чітко за графіком: у групі для дітей раннього віку – один раз на місяць, у до-

шкільних групах – один раз на квартал. Результати обстеження дітей доводились до відо-

ма батьків.

У кожній віковій групі, за результатами обстеження дітей спеціалістами та

антропометричними вимірюваннями, наявний листок здоров’я вихованців, згідно з яким

проводиться маркування меблів, здійснюється індивідуальний підхід під час

фізкультурно-оздоровчої роботи.

Упродовж навчального року педагогами враховувався стан здоров’я дітей під час

проведення занять з фізичної культури, організації рухового режиму упродовж дня,

підбору рухливих ігор, ігор – естафет.

Систематично мною аналізувались причини захворюваності вихованців, зокрема:

У 2016 році середнє відвідування дітьми дошкільного навчального закладу становить 68

%, захворюваність становить 6 %. Максимальний показник захворюванності спо-

стерігається в зимовий період в ясельній та молодших групах.

Кращим відвідування дітей було у групах № 2, 8, 9, 11.

Низьке відвідування було у групах № 1, 4, 12.

Найвищий відсоток захворюваності в групах № 1, 3, 12.

Найнижчий – 6, 9, 10 групи

Причинами невідвідування дітьми дошкільного навчального закладу, окрім хвороби, є :

— збільшення днів проведених вдома за сімейними обставинами,

— перебуванням на домашньому режимі,

— відсутність потреби надавати довідку про причину невідвідування дитиною ДНЗ;

— неплатіжоспроможність батьків;

— перебування у відпустці по догляду за дитиною, яка вже відвідує ДНЗ;

— навчання батьків;

— безробіття;

— вагітність другою дитиною,

— відстороненням дітей від відвідування груп на період карантинів за поданням

Держсанепідслужби України.

Медичний кабінет оснащено відповідно до «Положення про методичний кабінет

дошкільного навчального закладу» затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я

України, Міністерства освіти і науки України від 30.08.2005 № 432/496 та нормативних

вимог. За 2015/2016 навчальний рік поповнено медикаментами для першої невідкладної

допомоги.

Вся обов’язкова медична документація велась своєчасно, за встановленою формою.

Отже пріоритетним завданням педагогічного колективу ДНЗ та медичних працівників на

2016/2017 н.р. залишається зниження показників захворюваності в ДНЗ, зміцнення

здоров’я дітей шляхом комплексного використання різноманітних здоров’язберігаючих

технологій, активних форм і методів формування здоров’язберегаючої компетентності

дошкільників.

Порівняльний аналіз захворюваності, відвідування та травматизму

за 2014 — 2016 роки

Показники Рік

2014 2015 2016

Кількість R_А_¶_°џш_дітей на кінець року 325 300 330

Середньорічна чисельність

дітей

302 261 295

Рівень загальної захворюва-

ності

2046 3046 1763

Кількість днів, пропущених

однією дитиною через хворобу

13,3 16,9 10,3

Число випадків захворюва-

ності в абсолютних числах

618 795 520

Середнє відвідування (%) 70 % 71 % 68 %

Відсоток пропусків через

хворобу

6 % 9 % 6 %

Травматизм (всього):

— побутовий

— садовий

— вуличний

8 11 10

3 5 3

0 1 2

5 5 5

З 1 червня дошкільний навчальний заклад працює за літнім режимом роботи. У

затвердженому плані роботи на літній оздоровчий період передбачено проведення

оздоровчих заходів:

— повітряні та сонячні ванни, водні процедури;

— різні види спортивних, розважальних заходів, екскурсій, туристичних походів за

межі закладу;

— до раціону харчування дітей обов’язково включати свіжі овочі, фрукти. Вартість

харчування з 01.06.2017 на літній період збільшено на 10% та складає 18.70 грн.

МАТЕРІАЛЬНОТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДУ

Ще одним з головних напрямків в роботі завідувача є укріплення матеріально-технічної

бази закладу, всі приміщення якого відповідають санітарним вимогам.

ДНЗ № 49 – це комунальний заклад, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує

місцевий бюджет. Однак, завдання адміністрації полягає у оптимальному його

прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.

Адміністрація ДНЗ разом з колективом постійно працює над удосконаленням

матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб

закладу проводиться централізованою бухгалтерією Департаменту освіти та науки ХМР.

Протягом навчального року систематично здійснювалась виплата заробітної плати.

Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті закладом комунальні послуги.

Разом з завгоспом ДНЗ, Кошиль Т.М., постійно працюємо над розвитком матеріально-

технічної бази ДНЗ.

Повноцінно функціонує музично-спортивна зала для свят, розваг, занять з фізкультури,

музики; обладнано методичний кабінет, медичний кабінет та ізолятор.

Наш заклад постійно працює над створенням сприятливих умов для особистісного

становлення та всебічного розвитку кожної дитини дошкільного віку, робота ведеться у

тісному контакті з батьками.

У нашому дошкільному навчальному закладі велика увага приділяється збереженню і

зміцненню матеріальної бази, благоустрою території. Ці питання постійно та успішно

вирішуються за активною участю всіх членів колективу закладу та за допомогою наших

батьків усіх вікових груп, за що ми їм щиро вдячні.

Питання щодо створення належних умов функціонування дошкільного навчального

закладу є і буде першочерговим.

Корисним внеском для дошкільного закладу були доброчинні внески батьків, які

насамперед спрямовувалися на покращення матеріальної бази, санітарно-гігієнічних умов,

естетичне оформлення приміщень, які надходили у вигляді товарів і робіт.

За період з 01.09.2016 року до 01.06.2017 року оприбутковано матеріальних цінностей на

загальну суму – 17 800 грн.:

— наматрацники – 1632;

— штори, тюль 2,3, 7, 8, 9 — 6160;

— оздоблення музичної зали – 600;

— тіньовий навіс – 6000;

— ігровий дитячий будиночок — 3000

Касові видатки з місцевого бюджету:

— м’який інвентар (наматрацники) – 2856 грн;

— канцтовари — 60336;

— миючі засоби — 33284 (залишок – 10362);

— дитячі стільчики та ліжка — 24916 (залишок – 2066);

— новорічні подарунки — 6906.

 1. Медикаменти – 3300грн.
 2. Оплата послуг крім комунальних

— заміна віконних блоків — 151900грн;

— послуги інтернету та зв’язку 550

— вивіз сміття 2665

— дератизація 1000

— поточний ремонт приміщення 60000:

o капремонт загального туалету

o потолок гр№12

o стояк гр. № 10

o сантехніка гр. №10

o вхідні двері – 2 шт

— пожежна сигналізація – 105000

— поточний ремонт харчоблоку – 148000

— лінолеум в гр.№ 4,8,9,10 — 33000

Касові видатки спеціального фонду:

 1. 2210. Предмети, матеріали, обладь – 97176 грн:

— м’який інвентар (бязь) – 9750 грн;

— дитячі стільчики — 19374;

— дитячі ліжка — 24 916

— будматеріали — 28934

— гардеробні секції дитячі (гр№1) 12676

— посуд 9235

— плитка облицювальна 6863

— муз.центр 1500

— підписка 4370

— тример 3218.

 1. Медикаменти – 1550грн.
 2. Оплата послуг крім комунальних – 30934 грн:

— чистка бойлера — 600 грн;

— послуги інтернету та зв’язку 1681

— вивіз сміття 1176

— повірка ваг 549

— виміри опору 494

— повірка вогнегасників 1308

— послуги камаза 597

— експрес-доставка 255

— ремонт полів 24270:

o лінолеум гр. № 5

o стяжка

o відкоси гр. № 5, 12,

спортзал

було проведено протипожежні заходи:

— акти по протипожежним заходам,

— акти перевірки вентиляційних каналів,

— технічне обслуговування вогнегасників (15 шт.),

— технічний звіт та повірка електричних плит, вагів.

Також виконано наступне:

— обслуговування комп’ютерної та копіювальної техніки;

— обслуговування сантехнічного та електротехнічного обладнання.

В літній період 2016 року планується наступне:

— проведення ремонту та фарбування малих форм на дитячих ігрових та спортивних

майданчиках;

— реконструювання відмостки будівлі;

— фарбування огорожі;

— проведення перевірки вентиляційних каналів, заземлення та опору ізоляції

електропроводки, електроприладів;

— підготовка теплової мережі до опалювального сезону;

— часткове фарбування сходів, коридору, службових приміщеннях;

— підготовка овочесховища (внутрішня та зовнішня побілка, фарбування);

— поточний ремонт приміщень дошкільного навчального закладу, груп з метою якісної

підготовки до нового навчального року та роботи закладу в осінньо-зимовий період.

Адміністрація приділяє достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу.

Коридор, хол поступово поповнюються новими стендами. Подвір’я завжди прибране,

доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються

дошкільниками, вихователями та обслуговуючим персоналом. Своєчасно обрізуються

дерева, кущі, біляться бордюри. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування

трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території ДНЗ.

Проте існує ряд проблем, що потребують вирішення:

— ремонт асфальтного покриття на території закладу;

— залишається проблема оновлення обладнання на ігрових майданчиках;

— необхідна закупівля столів, стільців, шаф для роздягання, шаф для рушників,

— облаштування території закладу новим парканом;

— першочергово потребують капітального ремонту туалетні кімнати шести груп: 4, 6, 7, 8,

9,11.

Зрозуміло, я, як керівник використовую для цього усі можливі резерви:

— спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт.

Я вдячна батькам, які допомагають нам в проведенні ремонтних робіт у закладі,

створювати затишок та комфорт для дітей в групах.

Наш заклад користується попитом серед батьків.Колектив може і хоче працювати, тому

ми ставимо перед собою все нові і нові завдання. І першочергове завдання – створення

умов для виховання та оздоровлення наших дітей

Подальший розвиток ДНЗ можливий тільки за умов засвоєння нововведень та бачення

власної перспективи розвитку.

Головним є те, що заклад прагне бути тим місцем, де діти можуть фізично розвиватись,

навчатись, виховуватись, зміцнювати здоров’я, реалізовувати свої здібності, весело й

щасливо жити.

Вважаю, що вагомим критерієм оцінки моєї управлінської діяльності можна вважати

сприйняття мене як керівника працівниками, дітьми, а через них і батьками. Якщо діти

пишаються своїм закладом, то це означає, що вони пишаються і своїми педагогами.

Усвідомлюю, що розумно будувати взаємовідносини педагогів, їх помічників, дітей,

батьків, можна тільки там, де всі відчувають свою приналежність до найвищої справи на

Землі – формування Людини.

Розумно організоване керівництво повинно, в першу чергу, сприяти залученню

кожного члена системи «діти-батьки-педагоги-завідувач» до вирішення усіх питань

навчально-виховного процесу та уселяти в кожного віру і тверду переконаність, що він є

активним і відповідальним співучасником цієї системи.

І наприкінці хочу знову нагадати мою улюблену цитату А.С. Макаренка «Виховуючи

дітей, нинішні батьки виховують майбутню історію нашої країни, а значить і

історію світу. Наші діти — це наша старість. Правильне виховання — це наша щаслива

старість, погане виховання — це наше майбутнє горе, це наші сльози, це наша провина

перед іншими людьми».

Ці слова є провідним поводирем і орієнтиром на кожен завтрашній день для мене, як

педагога, як керівника та для всіх моїх колег, котрі не зосталися байдужими до проблем

розвитку, навчання, виховання і оздоровлення наших дітей.

У зв’язку з складанням річного плану роботи закладу на 2016/2017 навчальний рік,

прохання до всіх присутніх надати свої пропозиції щодо вдосконалення роботи закладу,

покращення освітньо-виховної роботи, поліпшення матеріальної бази, відпочинку дітей,

умов праці та відпочинку працівників дошкільного навчального закладу.

Від імені всього нашого колективу, я, як завідувач ДНЗ № 49, хочу подякувати

батькам, які небайдужі до життя нашого дитячого садка та завжди приймають

активну участь у різноманітних заходах, щодо його покращення, а також хочу

завірити, що й надалі в дошкільному закладі буде проводитись робота щодо забезпечення

належних умов життя і виховання дошкільників, для підтримання належного іміджу та

збільшення потенційних