Методичні заходи

Основні завдання навчально-виховної роботи

дошкільного навчального закладу № 32 «Ластівка» 

на 2016-2017 навчальний рік

     Виконуючи Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базовий компонент дошкільної освіти, враховуючи інструктивно-методичні рекомендації від 16.06.2016 р  №1/9-315 «Про організацію роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році», від 25.07.2016 № 1/9 – 396 «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» та виходячи з аналізу освітньо-виховної і методичної роботи за 2015-2016 навчальний рік, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, недоліки та проблеми, що виникли, визначили основні напрями роботи педагогічного колективу дошкільного навчального закладу на наступний навчальний рік:

1. Продовжити роботу щодо збереження та зміцнення фізичного, психічного та духовного здоров’я  дітей раннього та дошкільного віку, формувати у них життєву позицію шляхом упровадження в навчально-виховний процес здоров´язбережувальних технологій

2. Формувати духовно-моральні якості патріотичної свідомості у дітей дошкільного віку  засобами    народної  етнопедагогіки.

3. Забезпечити перспективність і наступність у роботі дошкільної і початкової ланок освіти з метою формування психологічної, мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до навчання в школі.

4. Формувати логіко-математичну компетентність, пізнавальну активність  у  дітей дошкільного віку шляхом використання новітніх методик та технологій у навчально-виховному процесі.

Дитсадок Ластівка

Методичні заходи

Методична робота – це систематична колективна та індивідуальна діяльність педагогічних працівників, спрямована на удосконалення їхньої кваліфікації та професійної майстерності. Участь у методичній роботі є професійним обов’язком кожного педагогічного працівника.

 

Дитсадок Ластівка