Інформація про проведення моніторингу за 2017-2018н.р.

Інформація

про проведення моніторингу

рівня сформованості основних компетенцій

дітей дошкільного віку

ДНЗ № 32 «Ластівка» 2017-2018 н. р.

 

Протягом жовтня 2017 року та травня 2018 року, згідно з наказом по ДНЗ та планом роботи ДНЗ в дошкільних групах проводився моніторинг рівня сформованості основних компетенцій дітей дошкільного віку.

Моніторинг проводився вихователями дошкільних груп.

В процесі моніторингу педагоги досліджували рівень розвитку дітей за основними лініями Базового компоненту дошкільної освіти: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина у природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

Вивчення проводилось шляхом спостережень за дітьми під час занять та в повсякденній діяльності; індивідуальних, групових та підгрупових бесід з дітьми за допомогою проведення дидактичних ігор.

Всі результати педагоги фіксували у відповідно розроблених картках на кожну вікову групу за основними критеріями визначення рівня розвитку дітей. Рівні розвитку визначались за 4-бальною шкалою: високий рівень — дитина самостійно справляється із завданням, знання і навички сформовані; достатній  рівень – дитина самостійно справляється із завданням, іноді припускається незначних помилок, знання і навички сформовані; середній рівень — дитина справляється із завданням за допомогою дорослого, знання і навички сформовані; початковий рівень — дитина не може виконати завдання навіть після додаткових пояснень дорослого, знання і навички в процесі формування.

В кінці вивчення педагоги разом з вихователем-методистом зробили висновки і провели аналіз рівня засвоєння програми, де визначили напрямки, за якими з дітьми необхідно посилити роботу.

 

Аналіз моніторингового дослідження мовленнєвого розвитку дітей у дошкільному закладі становить :

    Лінії розвитку

 

Вікові

групи

Особистість дитини

 

Дитина в соціумі Гра дитини Дитина у природному довкіллі Дитина у світі культури Дитина в сенсорно-пізн. просторі Мовлення дитини Розвиток музичних здібностей
В % Д % В % Д % В % Д % В % Д % В % Д % В % Д % В % Д % В % Д %
Молодший вік 25 71 34 57 51 48 25 61 28 58 30 56 21 62 23 47
Середній вік 32 65 32 67 51 49 52 42 30 60 46 46 40 36 34 50
Старший вік 38 34 41 34 50 26 32 44 43 32 29 32 35 41 32 53моніторинг освітньої діяльності