Моніторинг якості освіти за 2018-2019

Інформація

про проведення моніторингу

рівня сформованості основних компетенцій

дітей дошкільного віку

ДНЗ № 32 «Ластівка» 2018-2019 

1 квартал