Інструктор з фізкультури навчає

 

РАНКОВА ГІМНАСТИКА

Однією із основних форм організації фізичного виховання дітей дошкільного віку в ДНЗ №32 є ранкова гімнастика, яку в проводять щоденно перед сніданком. Вправи комплексів ранкової гімнастики позитивно впливають на всі фізіологічні процеси організму дітей (дихання, кровообіг, нервову систему тощо), сприяють формуванню правильної постави і профілактики плоскостопості. Вправи ранкової гімнастики в нашому садочку завжди проводяться під музичний супровід, що створює у дітей бадьорий, піднесений настрій.

Щоденне виконання ранкової гімнастики мобілізує й організовує дитину, приводить її організм у відповідний робочий стан, сприяє прищепленню необхідних гігієнічних навичок, привчає до регулярних занять фізичною культурою.

ЗАНЯТТЯ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ

Заняття з фізичної культури з дітьми дошкільного віку в ДНЗ №32 проводяться щоденно. У теплий період року вони плануються на фізкультурному майданчику, а взимку, восени та весною два з них проводять у залі, інші — на свіжому повітрі (у дошкільних групах).
Змістовну сторону заняття складають фізичні вправи (загально-розвиваючі вправи, основні рухи, рухливі ігри, вправи спортивного характеру та ін.), які обумовлені програмою для кожної вікової групи.

Навчання фізичних вправ дітей нашого дитячого закладу відбувається під час організації активної рухової діяльності, з врахуванням психологічних та фізіологічних закономірностей розвитку їх організму. Врахування цих закономірностей обумовлює визначення в структурі занять трьох функціонально пов’язаних складових частин: підготовчої, основної та заключної. Послідовність розміщення цих частин сприяє зміненню працездатності організму дитини під впливом фізичних навантажень.

Підготовча частина має мету – організувати дітей, зосередити їхню увагу на виконанні фізичних вправ, створити бадьорий настрій, забезпечити психологічну та фізіологічну підготовку організму дітей до розв’язання основних завдань заняття. Тривалість підготовчої частини заняття – 7-12 хв.

Основна частина заняття — присвячується навчанню та вдосконаленню в дітей основних рухів (стрибки, метання, лазіння та ін.), вправ спортивного характеру, комплексному розвитку фізичних якостей, вихованню моральних, інтелектуальних та вольових якостей. Важливе місце тут також відводиться рухливим іграм.
Тривалість основної частини заняття – 12-25 хв.

Заключна частина заняття має забезпечити поступовий перехід дітей від стану збудження, викликаного вправами та грою в основній частині, до відносно спокійного стану. Для цього проводять малорухливі ігри (епізодично) з нескладними рухами та правилами. На завершення заняття дітям пропонуємо ходьбу у повільному темпі у поєднанні із вправами на дихання, іноді з різними завданнями. Повільний темп виконання вправ на розслаблення, під музичний супровід сприяє відновленню організму дітей у більш короткий час. Тривалість заключної частини заняття – 1-5 хв.

Загальна тривалість занять з фізичної культури в першій та другій молодших групах – 20-25 хв, у середній групі до 30 хв, у старшій і підготовчій до школи групах – 35-40 хв.

ДЕНЬ ЗДОРОВ’Я

У системі заходів, що проводяться в ДНЗ №32 спрямованих на зміцнення здоров’я, покращання фізичному, розвитку та ви-ховання у дітей прагнення бути сильними, спритними, витрива-лими важливе місце займає день здоров’я. Основна мета дня здоров’я – охопити всіх вихованців групи різними фізкультурними заходами. Ми його проводимо протягом усього дня: зранку – ігри середньої рухливості (під час прийому дітей), ранкова гімнастика, заняття з фізичної культури (інші навчальні заняття в цей день не проводяться), під час про¬гулянок планують різноманітні змагання в іграх та вправах спортивного характеру, іграх-естафетах (для дітей старших груп), розваги-атракціони, виконання фізичних вправ (біг, стрибки, метання, лазіння).

ФІЗКУЛЬТУРНІ СВЯТА

У системі фізичного виховання дітей у дошкільному закладі №32 чільне місце займають фізкультурні свята, спрямовані на комплексну реалізацію широкого кола оздоровчих та виховних завдань. Фізкультурні свята спрямовані на виховання у дітей інтересу до активної рухової діяльності, а також залучення їх до виконання різноманітних цікавих фізичних вправ, рухливих та спортивних ігор, атракціонів.

Участь у фізкультурних святах сприяє виявленню самостійності та ініціативи у виконанні рухових завдань, досягнення кращих результатів в умовах змагань, виховання колективізму, наполегливості, відповідальності, дисциплінованості та інших морально-вольових якостей.  Педагогічним колективом ДНЗ №32, організовуються цікаві конкурси, змагання в яких приймають участь діти разом зі своїми батьками. Свято сприяє покращенню бадьорого настрою, бажанню приймати активну участь батьків у житті дошкільного закладу, пропаганді здорового способу життя серед широких верств населення.