Пріоритетні завдання

Пріоритетні завдання

  • забезпечення всебічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їх нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей;

  • удосконалення роботи щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та впровадження в освітній процес новітніх здоров’язбережувальних технологій.

  • формування мовленнєвої компетентності у дітей дошкільного віку шляхом використання іноваційних технологій та технологій у освітньому процесі.

  • забезпечення перспективності і наступності у роботі дошкільної і початкової ланок освіти з метою забезпечення психологічної, мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до навчання у школі.