Медичне обслуговування

Медичне обслуговування

У дошкільному навчальному закладі №32 «Ластівка» організована робота медичного  кабінета. Приміщення відповідаює санітарно-гігієнічним вимогам, оснащене та забезпечене необхідним обладнанням та лікарськими засобами, виробами медичного призначення.

У медичному кабінеті працює медична сестра старша Курилова Олена Сергіївна.

Графік роботи сестри медичної старшої Курилова О.С.
Понеділок 7.00 – 16.00
Вівторок 7.00 – 16.00
Середа 7.00 – 16.00
Четвер 7.00 – 16.00
П’ятниця 7.00 – 16.00

У своїй роботі  медична сестра керуються чинним законодавством, нормативно-правовими актами органів охорони здоров’я, освіти та науки, здійснює постійний контроль за станом здоров’я дітей, проведенням обов’язкових медичних оглядів дошкільників та працівників, профілактичних щеплень у порядку і в терміни, встановлені МОЗ України, надають невідкладну медичну допомогу вихованцям у разі гострого захворювання або травми, здійснюють контроль за організацією та якістю харчування, дотриманням раціонального режиму освітньої діяльності, санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічного режиму; проводить санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які їх замінюють, та працівників дошкільного навчального закладу; веде звітно-облікову медичну документацію в порядку, встановленому МОЗ України.

Необхідні медичні документи для вступу в ДНЗ:

1. Картка форма 063-0 (про профілактичні щеплення).

2. Довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення.

3. Медична картка про стан здоров’я дитини (ф. 086/0).