Основна програма і мова освітнього процесу

Пріоритетний напрям освітньої діяльності
дошкільного навчального закладу: еколого-валеологічний Title_Bilan_UKR-Doshkillya_Q-2017__

Освітній процес у закладі здійснюється українською мовою.

Основні завдання освітньої роботи ЗДО №32 на 2018-2019 н.р.

1.    Удосконалювати роботу щодо модернізації системи фізичного виховання через різні форми рухової активності та впровадження в освітній процес новітніх здоров’язбережувальних технологій.

2.    Розвивати звукову культуру мовлення дітей дошкільного віку під час ознайомлення з навколишнім світом та занять із розвитку мовлення.

3.    Забезпечити перспективність і наступність у роботі дошкільної і початкової ланок освіти з метою забезпечення психологічної, мотиваційної та інтелектуальної готовності дітей до навчання у школі.