Програмно-методичне забезпечення

Лист МОН України, МОЗ України від 06.09.2018р. №05.2-11/23530,1/9-537 «Щодо напруженої епідемічної ситуації»

Лист

 

Лист МОН від 13.06.2017 № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 н.р.»  

Повна інформація за посиланням:

list-mon-1_9-322

   
 Діяльність дошкільного навчального закладу регламентують Положення про дошкільний навчальний заклад, Типове Положення про атестацію педагогічних працівників та інструктивно-методичні листи, зміст яких стосується організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, планування освітнього процесу; організації фізкультурно-оздоровчої роботи; організації та змісту навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах тощо.

        Основним нормативним документом, який визначає вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти, її пріоритети, є Базовий компонент дошкільної освіти (Наказ МОН від 22.05 2012 р. № 615), спрямований на оновлення принципів, цілей, змісту, технологій виховання, розвитку і навчання дітей.

        Базовий компонент дошкільної освіти грунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах стосовно дитинства.

        Зміст Базового компонента дошкільної освіти побудовано відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентнісного підходу, тобто спрямованості навчально-виховного процесу на досягнення соціально закріпленого результату, що зумовлює необхідність чіткого визначення засвоєння дитиною змісту освітніх ліній, орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, підкреслює можливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та умінь.
        Базовий компонент дошкільної освіти — це Державний стандарт дошкільної освіти України, який у нашому дошкільному закладі реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України:
№ п/п Назва Автор
Програми
 1. Українське дошкілля: програма розвитку дитини дошкільного віку Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.П. та ін.

Лист МОН від 23.05.2017 № 1/11-4988

2. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації Шкваріна Т.М.
3. Програма з художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років. Кольорові долоньки Ликова І.О.
4. Дитяча хореографія. Програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років Шевчук А.С.
Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації
5. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу Романюк І.А.
6. Дошкільна освіта: історія і сьогодення. Довідник Лохвицька Л.В.
7. Виховання гуманних почуттів у дітей Ладивір С.О.,
Долинна О.П.,
Котирло В.К. та ін.
8. Особистість дошкільника: перспективи розвитку Піроженко Т.О.
9. Дитячий садок і родина. Посібник для батьків. Частина 1, 2, 3, 4, 5 Шевцова О.А.,
Кутепа С.Г.,
Мараховська І.О.,
Сита І.О.
10. Методичні аспекти реалізації програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Наук. керівник
Кононко О.Л.
11. Соціально-педагогічний патронат у системі дошкільної освіти Машкіна Л.А.,
Зданевич Л.В.
12. Інтегроване планування. Старша група Якименко С.І.,
Голян Л.П.
13. Формування у молодших дошкільників основ свідомого ставлення до власного здоров’я Денисенко Н.Ф.
14. Дошкільникам про основи здоров’я Лохвицька Л.В.,
Андрющенко Т.К.
15. Бережи себе, малюк! Бойченко Т.Є.
16. Виховуємо соціально компетентного дошкільника Кононко О.Л.
17. Розкриваємо таємниці довкілля Зайцева Л.І.
18. Екологічне виховання дітей (практикум для педагога) Вербицький В.В.
19. Українське народознавство дітям дошкільного віку Лозинська Є.Ф.
20. Образотворче мистецтво для малят (3-4 роки) Ланіна І.В.,
Кучеєва Н.В.
21. Образотворче мистецтво для дошкільнят (4-5 роки) Ланіна І.В.,
Кучеєва Н.В.
22. Образотворче мистецтво для дошкільнят (5-6 роки) Ланіна І.В.,
Кучеєва Н.В.
23. Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності Терещенко О.П.
24. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку Бурова А.П.
25. Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей раннього та дошкільного віку Іванюк Г.І.
26. Формування логіко-математичної компетентності дітей 4-го року життя Зайцева Л.І.
27. Формування логіко-математичної компетентності дітей 5-го року життя Зайцева Л.І.
28. Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників Старченко В.А.
29. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника. Серія «Дитина замовляє розвиток» Піроженко Т.О.
30. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників Гончаренко А.М.
31. Англійська мова для дітей дошкільного віку (книга для вчителя) Шкваріна Т.М.
Навчальні посібники, хрестоматійні збірки для дітей
32. Розвивальні ігри та вправи для дітей третього-четвертого року життя Піроженко Т.О.,
Ладивір С.О.,
Вовчик-Блакитна О.О.,
Гуменюк Г.В.,
Гурковська Т.Л.
33. Розвивальні ігри та вправи для дітей п’ятого року життя Піроженко Т.О.,
Ладивір С.О.,
Вовчик-Блакитна О.О, Гуменюк Г.В.,
Гурковська Т.Л.
34. Розвивальні ігри та вправи для дітей шостого року життя Піроженко Т.О.,
Ладивір С.О.,
Карабаєва І.І.,
Гурковська Т.Л.,
Соловйова Л.І.
35. Українська мозаїка. Книга для читання в дошкільному закладі та родинному колі Вакуленко Н.І.,
Долинна О.П.,
Копєйкіна О.А.,
Низковська О.В.

 

Лист МОН № 1/9-387 від 13.08.15 року 

Про Перелік навчальної літератури,

рекомендованої Міністерством освіти і науки України 

для використання у дошкільних навчальних закладах

у 2015/2016 навчальному році

 

З метою упорядкування навчальної літератури і програм для дошкільної освіти, забезпечення програмно-методичного супроводу освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах надсилаємо Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році(додається).

Зазначений Перелік друкується в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України», фахових науково-методичних журналах, а також розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.

 

Додаток 1
до листа МОН України
від 20.05.2015 р. № 1/9-249

 Інструктивно-методичні рекомендації

 «Про організацію освітньої роботи

в дошкільних навчальних закладах

у 2015/2016 навчальному році» 

Організація освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016  навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305,  навчальний  рік  у  ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня.  З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.

          Орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття з вихованцями не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча і художньо-естетична робота.

          Діяльність дошкільного  навчального  закладу регламентується планом  роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником. Зміст  навчально-виховного  процесу в закладі   визначається   Базовим   компонентом  дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі  з особливими освітніми потребами,  рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України  (додаток 2).

       Інформація про рекомендовані Міністерством освіти і науки України до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів  програми та іншу навчальну літературу подається у Переліку навчальної літератури,  який щорічно оновлюється та розміщується на офіційному сайті Міністерства (www.mon.gov.ua)

У 2015/2016 навчальному році чинними є  комплексні та парціальні освітні програми, наведені у додатку 2.

Педагогічний колектив дошкільного навчального  закладу, з урахуванням специфіки його діяльності (типу закладу),  має право самостійно визначати, які із чинних освітніх програм обрати для повнішої реалізації базового інваріантного та варіативного змісту дошкільної освіти. Щоб цей вибір був виправданий, мотивований потребами і можливостями навчальних закладів і відповідав інтересам вихованців та їхніх родин,   керівники дошкільних навчальних закладів і методисти мають інформувати свої педагогічні колективи про чинні програми, методичну літературу до них   та виносити  на обговорення питання про вибір програм на педагогічну раду перед початком кожного навчального року.        

Допускається побудова освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах за кількома програмами. Це дозволяє повніше врахувати інтереси, бажання, потреби, нахили вихованців, потенційні можливості педагогів, запити батьків задля своєчасного цілісного розвитку особистості дошкільника.

           На основі   Базового компоненту дошкільної освіти і обраних освітніх програм  змісту освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно-політичної, соціально-економічної, екологічної ситуації в країні та з метою підвищення якості дошкільної освіти, забезпечення її поступального інноваційного розвитку, у 2015/2016 навчальному році пропонуються такі змістові напрями:

— патріотичне виховання;

— екологічне виховання;

— формування основ здорового способу життя;

—  комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільників.

Колектив закладу також може проектувати свою діяльність на новий навчальний рік з опорою на запропоновані вище орієнтири, або замінювати їх чи доповнювати більш актуальними  для себе.

          Не  слід обмежувати ініціативу вихователя у виборі форм організації   освітнього процесу. Від  вихователів вимагається  уміння  розподілити  у часі діяльність малюків різних вікових підгруп, забезпечити особистісно- орієнтований, диференційований, індивідуальний, діяльнісний, інтегрований, ігровий та інші сучасні підходи до організації дитячої життєдіяльності у дошкільному навчальному закладі.

Ефективність освітнього процесу значною мірою залежить  від  дотримання розпорядку дня, раціонального поєднання і чергування в ньому різноманітних форм роботи з дітьми, доцільної організації рухового, санітарно-гігієнічного режимів та інших чинників. Можливість відходити від жорсткої регламентації в побудові розпорядку дня не  дає  право  зловживати  часом,  відведеним на прогулянки, сон, харчування, ігри, на користь занять, що передбачені розпорядком дня у спеціально відведені години для організованої навчально-пізнавальної діяльності і гурткової роботи.

Складаючи розклад занять, необхідно враховувати гранично допустиме навчальне навантаження на дитину, що встановлено наказом МОН України      від  20.04.2015 № 446 «Про затвердження  гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності». Також, слід  дотримуватися домірних віку норм тривалості занять, передбачати раціональне чергування  видів  діяльності на кожному з них (розумова, рухова, практично-прикладна) та  доцільне використання  місць  для проведення занять (зокрема, спортивної і музичної зали, студійних кімнат, плавального басейну, ігрового, фізкультурного майданчика тощо). 

Організована   навчально-пізнавальна  діяльність  дітей  у  формі  занять планується  переважно на першу половину дня. Допускається  проведення  деяких  занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури (зокрема, з плавання), образотворчої діяльності тощо. Такий підхід дозволяє більш рівномірно  розподілити інтелектуальні, психоемоційні й фізичні навантаження на дітей упродовж дня, ефективніше використати періоди максимально високої розумової активності й працездатності для засвоєння складнішого програмового матеріалу, підвищення продуктивності інтелектуальної діяльності.       

         Методичні служби всіх рівнів мають надавати працівникам дошкільних навчальних закладів дієву допомогу з питань організації освітнього процесу в   закладах, у тому числі в інклюзивних групах,    використовуючи різноманітні форми методичної роботи з  педагогічними кадрами (конференції, семінари, семінари-практикуми,  методичні об’єднання, тренінги, ділові  ігри,  конкурси,  виставки, консультації, школи передового досвіду тощо). Рекомендується  активне залучення до патріотичного виховання дітей:  учасників бойових дій на Сході України, бійців АТО та їхніх сімей, діячів сучасної культури, мистецтва, науки, спорту, які виявляють активну громадянську і патріотичну позицію.

Важливим компонентом  системи дошкільної освіти є якість управління.  Взаємовідносини/співпрацю на рівні дошкільного навчального закладу і   місцевого органу управління освітою, в юрисдикції якого перебуває даний заклад,   важливо вивести  із площини тотального контролю й авторитаризму рішень з боку управлінь та перейти на рівень довіри, взаєморозуміння, співробітництва з метою вивчення реального стану освітньої роботи й надання своєчасної компетентної допомоги педагогічним колективам, підвищення фахової компетентності та професійної майстерності педагогів.

Слід посилити роль педагогічної ради як колегіального органу управління, виносити на її розгляд та обговорення важливі питання матеріально-технічного, програмно-методичного, навчально-дидактичного, ігрового забезпечення освітнього процесу, його технологічності (оптимізації планування, системності й варіативності організації і змістового наповнення освітнього процесу, змін в організації дитячої життєдіяльності, запровадження тестових і діагностичних методик вивчення стану розвитку вихованців та ін.), організації дослідно-експериментальної роботи на базі дошкільного закладу тощо. Потребує оптимізації й співпраця дошкільного закладу в управлінських питаннях із батьківськими комітетами, громадськими організаціями.

Оскільки діяльність закладів розгортається переважно у практичній площині, то першочерговим завданням стає підвищення якості науково-методичного супроводу, а відтак посилюється увага до діяльності методичних кабінетів. Методичні кабінети дошкільних навчальних закладів слід  перетворювати із сховищ методичної літератури і численних методичних, дидактичних матеріалів на лабораторії педагогічної майстерності і школи передового досвіду, постійно діючі консультативні пункти як для педагогів, так і для батьків вихованців. На їхній базі мають постійно розгортатися різні форми інтерактивної взаємодії дорослих суб`єктів освітнього процесу, а тому, крім консультацій, варто частіше організовувати майстер-класи із залученням кращих педагогів, науковців-новаторів, тренінги і практикуми, мозкові штурми, рольові й ділові ігри для педагогів і батьків тощо, в тому числі із застосуванням Інтернет-ресурсів (наприклад, у режимі он-лайн).

Ефективним засобом активізації творчого потенціалу педагогів, стимулом до їхнього професійного саморозвитку й самоосвіти, а відтак і оновлення системи форм методичної роботи з кадрами є залучення вихователів, музичних керівників, інструкторів з фізичної культури, психологів, корекційних педагогів до оволодіння технологіями психолого-педагогічного проектування, організації освітньої роботи з дітьми на засадах особистісно орієнтованого, діяльнісного, інтегрованого підходів і налагодження тісної взаємодії між дітьми, педагогами і  батьками.

 

Інформація для ознайомлення на сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitz.gov.ua).