Програмно-методичне забезпечення

Лист МОН України, МОЗ України від 06.09.2018р. №05.2-11/23530,1/9-537 «Щодо напруженої епідемічної ситуації»

Лист

 

Лист МОН від 13.06.2018 № 1/9-386 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 н.р.»  

Лист

 

   
 Діяльність дошкільного навчального закладу регламентують Положення про дошкільний навчальний заклад, Типове Положення про атестацію педагогічних працівників та інструктивно-методичні листи, зміст яких стосується організації роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують дошкільні навчальні заклади, планування освітнього процесу; організації фізкультурно-оздоровчої роботи; організації та змісту навчально-виховного процесу в дошкільних навчальних закладах тощо.

        Основним нормативним документом, який визначає вимоги до змісту та обсягу дошкільної освіти, її пріоритети, є Базовий компонент дошкільної освіти (Наказ МОН від 22.05 2012 р. № 615), спрямований на оновлення принципів, цілей, змісту, технологій виховання, розвитку і навчання дітей.

        Базовий компонент дошкільної освіти грунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах стосовно дитинства.

        Зміст Базового компонента дошкільної освіти побудовано відповідно до вікових можливостей дітей на основі компетентнісного підходу, тобто спрямованості навчально-виховного процесу на досягнення соціально закріпленого результату, що зумовлює необхідність чіткого визначення засвоєння дитиною змісту освітніх ліній, орієнтує освітян на цілісний і загальний розвиток дитини, підкреслює можливість закладання в дошкільному віці фундаменту для набуття у подальшому спеціальних знань та умінь.
        Базовий компонент дошкільної освіти — це Державний стандарт дошкільної освіти України, який у нашому дошкільному закладі реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджені Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України:
№ п/п Назва Автор
Програми
 1. Українське дошкілля: програма розвитку дитини дошкільного віку Білан О.І., Возна Л.М., Максименко О.П. та ін.

Лист МОН від 23.05.2017 № 1/11-4988

2. Англійська мова для дітей дошкільного віку. Програма, методичні рекомендації Шкваріна Т.М.
3. Програма з художнього виховання, навчання і розвитку дітей 2-6 років. Кольорові долоньки Ликова І.О.
4. Дитяча хореографія. Програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років Шевчук А.С.
Навчально-методичні посібники, методичні рекомендації
5. Аналіз, планування, контроль як функції управлінської діяльності керівника дошкільного навчального закладу Романюк І.А.
6. Дошкільна освіта: історія і сьогодення. Довідник Лохвицька Л.В.
7. Виховання гуманних почуттів у дітей Ладивір С.О.,
Долинна О.П.,
Котирло В.К. та ін.
8. Особистість дошкільника: перспективи розвитку Піроженко Т.О.
9. Дитячий садок і родина. Посібник для батьків. Частина 1, 2, 3, 4, 5 Шевцова О.А.,
Кутепа С.Г.,
Мараховська І.О.,
Сита І.О.
10. Методичні аспекти реалізації програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі» Наук. керівник
Кононко О.Л.
11. Соціально-педагогічний патронат у системі дошкільної освіти Машкіна Л.А.,
Зданевич Л.В.
12. Інтегроване планування. Старша група Якименко С.І.,
Голян Л.П.
13. Формування у молодших дошкільників основ свідомого ставлення до власного здоров’я Денисенко Н.Ф.
14. Дошкільникам про основи здоров’я Лохвицька Л.В.,
Андрющенко Т.К.
15. Бережи себе, малюк! Бойченко Т.Є.
16. Виховуємо соціально компетентного дошкільника Кононко О.Л.
17. Розкриваємо таємниці довкілля Зайцева Л.І.
18. Екологічне виховання дітей (практикум для педагога) Вербицький В.В.
19. Українське народознавство дітям дошкільного віку Лозинська Є.Ф.
20. Образотворче мистецтво для малят (3-4 роки) Ланіна І.В.,
Кучеєва Н.В.
21. Образотворче мистецтво для дошкільнят (4-5 роки) Ланіна І.В.,
Кучеєва Н.В.
22. Образотворче мистецтво для дошкільнят (5-6 роки) Ланіна І.В.,
Кучеєва Н.В.
23. Розвиток творчості старшого дошкільника в образотворчій діяльності Терещенко О.П.
24. Організація ігрової діяльності дітей дошкільного віку Бурова А.П.
25. Скарбничка ігор і віршованої мозаїки для дітей раннього та дошкільного віку Іванюк Г.І.
26. Формування логіко-математичної компетентності дітей 4-го року життя Зайцева Л.І.
27. Формування логіко-математичної компетентності дітей 5-го року життя Зайцева Л.І.
28. Формування логіко-математичної компетентності у старших дошкільників Старченко В.А.
29. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника. Серія «Дитина замовляє розвиток» Піроженко Т.О.
30. Розвиток мовленнєвої компетентності старших дошкільників Гончаренко А.М.
31. Англійська мова для дітей дошкільного віку (книга для вчителя) Шкваріна Т.М.
Навчальні посібники, хрестоматійні збірки для дітей
32. Розвивальні ігри та вправи для дітей третього-четвертого року життя Піроженко Т.О.,
Ладивір С.О.,
Вовчик-Блакитна О.О.,
Гуменюк Г.В.,
Гурковська Т.Л.
33. Розвивальні ігри та вправи для дітей п’ятого року життя Піроженко Т.О.,
Ладивір С.О.,
Вовчик-Блакитна О.О, Гуменюк Г.В.,
Гурковська Т.Л.
34. Розвивальні ігри та вправи для дітей шостого року життя Піроженко Т.О.,
Ладивір С.О.,
Карабаєва І.І.,
Гурковська Т.Л.,
Соловйова Л.І.
35. Українська мозаїка. Книга для читання в дошкільному закладі та родинному колі Вакуленко Н.І.,
Долинна О.П.,
Копєйкіна О.А.,
Низковська О.В.

 

Лист МОН № 1/9-387 від 13.08.15 року 

Про Перелік навчальної літератури,

рекомендованої Міністерством освіти і науки України 

для використання у дошкільних навчальних закладах

у 2015/2016 навчальному році

 

З метою упорядкування навчальної літератури і програм для дошкільної освіти, забезпечення програмно-методичного супроводу освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах надсилаємо Перелік навчальних видань, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році(додається).

Зазначений Перелік друкується в «Інформаційному збірнику Міністерства освіти і науки України», фахових науково-методичних журналах, а також розміщено на сайті Міністерства освіти і науки України www.mon.gov.ua.