НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

ЗАКОНИ

Конституція України: http://osvita.ua/legislation/law/2227/
Закон України «Про освіту» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
Закон України «Про дошкільну освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
Закон України «Про охорону дитинства»: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

ПОСТАНОВИ

 

— «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад». Постанова КМУ №1204 від 16.11.2011 року:http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25574/
— «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад». Постанова КМУ (зі змінами внесенеми згідно з Постановою КМУ №1124 від 05.10.09 р.): http://www.zatyshok.te.ua/dovidkova_informaciya/poloshennja_dnz.print

НАКАЗИ

— «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». Наказ МОНУ №178 від 23.03.2005 року:http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=253764

— «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності». Наказ МОН № 522 від 07.11.2000 року:http://osvita.ua/school/theory/1728/

-«Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів»Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16

-«Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0520-15

Положення про дошкільний навчальний заклад

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/305-2003-п

— Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.05.2013 №435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності»

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0990-13

— Спільний Лист Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України № 1/9-500/№ 04.01.16/28103 від 29.09.2014 «Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутніобов’язкові профілактичні щеплення»

ЛИСТИ, ІНСТРУКЦІЇ

«Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів». Лист МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.2012 року:http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32381/ —
«Щодо благодійних внесків». Лист МОНмолодьспорт № 1/9-272 від 09.04.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/28583/
— «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист МОНмолодьспорт № 1/9-577 від 29.07.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/20980/
— «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах». Лист МОНмолодьспорт №1/9-552 від 21.07.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/20765/
— «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу». Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/18791/
— «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів». Лист МОН №1/9-114 від 18.02.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/14600/
— «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку». Лист МОН № 1/9-666 від 27.09.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9436
— Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі». Лист МОНіУ №1.4\18 – 3082 від 26.07.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9091/
— «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН №1\9 – 583 від 04.10.2007 року: http://uazakon.com/documents/date_6k/pg_gvgqwi.ht
— Лист МОН від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»https://www.google.com.ua/url.
 — Лист МОН від 13.06.2018 № 1/9-386 “Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році https://www.google.com.ua/url?.

 

Питання щодо залишення дітей 6-річного віку у дошкільному закладі

У ст. 12 Закону України «Про дошкільну освіту» зазначено, що відповідно до потреб громадян України створюються дошкільні навчальні заклади (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечуються догляд за ними, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти. Нормативними документами, зокрема Державними санітарними нормами та правилами «Влаштування, обладнання, утримання дошкільних навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей», затвердженими наказом Міністерства охорони здоров’я від 01.08.2013 № 678, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 9 серпня 2013 № 1370/23902, визначено, що перебувати у дошкільному навчальному закладі до 7 років можуть діти не готові до шкільного навчання за медичними або психолого-педагогічними показниками.
У п. 14.16. та у додатку 20 до Санітарних правил вказано, що визначення функціональної готовності дітей старшого дошкільного віку до навчання у першому класі загальноосвітнього навчального закладу передує вступу до школи і проводиться шляхом проведення медико-педагогічного контролю відповідно до Базового компоненту дошкільної освіти.

Діти, яким виповнилося 6 років станом на 1 вересня поточного року, за висновками медико-педагогічної комісії не готовими до навчання в школі вважаються:
1) діти, які відстають у біологічному розвитку;
2) діти, які при обстеженні не виконують тести психолого-педагогічних критеріїв;
3) діти, які перенесли протягом останнього року такі захворювання: інфекційний гепатит (окрім гепатиту А), пієлонефрит, дифузний гломерулонефрит, міокардит, менінгіт, менінгоенцефаліт, туберкульоз, ревматизм в активній фазі, захворювання крові, різні ендокринні захворювання, неврози, травматичні ураження центральної нервової системи, гострі респіраторні захворювання шість і більше разів протягом останнього року, міопію, епілепсію, екзему, нейродерміт.
Дітям, не готовим до шкільного навчання за медичними або психолого-педагогічними показниками, дається тимчасове відстрочення від вступу до школи на 1 рік.
Результати медико-біологічних контролів разом із рекомендаціями вносяться до форми 026/о «Медична карта дитини».
Вік майбутніх першокласників регламентується ст. 20 Закону України «Про загальну середню освіту» («зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється, як правило, з шести років») та висновками медико-педагогічної комісії про готовність дитини до навчання.
У жодному із законів не вказано, що причина, яка дає можливість дитині не йти до школи з 6 років, це «бажанням батьків».
Крім того, ураховуючи те, що діючими програмами навчання і виховання дітей дошкільного віку, рекомендованих Міністерством освіти і науки України, не передбачено окремо підготовчі групи, ці діти залишаються знову у старших групах разом із дітьми 5-річного віку та повторно вивчають програмовий матеріал цих груп. У дитини, що психологічно готова до школи, потенціал психічного розвитку є рушійною силою в засвоєнні нових знань, її соціалізації. Гальмування цього потенціалу може призвести до втрати мотиваційної готовності до навчання в школі.

 

Вартість харчування дітей у дошкільному навчальному закладі

Сумська міська рада

VII СКЛИКАННЯ XXXV СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 21 грудня 2017 року № 2898-МР

Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у закладах освіти м. Суми

На виконання частини 3 статті 56 Закону України «Про освіту», частини 3 статті 21 Закону України «Про загальну середню освіту», частини 5 статті 35 Закону України «Про дошкільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (із змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (із змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах» (із змінами), рішень Сумської міської ради від   21.12.2016 року № 1557-МР «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовними харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції», від 25.10.2017 № 2662-МР «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані та дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час Революції гідності», з метою забезпечення повноцінного харчування учнів 1-4 класів закладів загальної середньої освіти, вихованців закладів дошкільної освіти та дітей пільгових категорій закладів освіти, підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської міської ради, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада.

ВИРІШИЛА:

  1. Для вихованців закладів дошкільної освіти, центрів розвитку дитини та дошкільних відділень навчально-виховних комплексів:

1.1. Встановити вартість харчування однієї дитини на день:

– для дітей раннього віку –  18,00 гривень;

– для дітей раннього віку санаторних груп – 19,00 гривень;

– для дітей дошкільного віку – 22,00 гривень;

– для дітей дошкільного віку санаторних груп – 23,00 гривень.

1.2. Встановити розмір плати для батьків за харчування дітей у розмірі      60 відсотків від встановленої вартості харчування на день (оплата здійснюється за дні відвідування дитиною начального закладу).

1.3. Зменшити на 50 відсотків розмір плати за харчування для батьків, які мають трьох і більше дітей.

1.4. Звільнити від оплати за харчування батьків або осіб, які їх замінюють, наступних категорій дітей:

1.4.1. Дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають під опікою і виховуються в сім’ях; дітей-інвалідів; дітей працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків.

1.4.2. Дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції.

1.4.3.  Дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані.

1.4.4. Дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час Революції гідності.

1.4.5. Дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

1.4.6. Дітей із сімей, у яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у комунальних закладах дошкільної освіти.

1.4.7. Дітей у санаторних закладах дошкільної освіти (групах) для дітей з малими й затухаючими формами туберкульозу, у спеціальних закладах дошкільної освіти (групах) та навчально-виховних комплексах для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

  1. Для учнів закладів загальної середньої освіти та шкільних відділень навчально-виховних комплексів:

2.1. Встановити вартість одноразового харчування (сніданок):

– для учнів 1-4 класів (без пільгових категорій) – 8,00 гривень.

2.2. Встановити вартість  одноразового харчування (сніданок або обід):

– для учнів з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах – 14,00 гривень;

– для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування –       14,00 гривень;

– для дітей-інвалідів – 14,00 гривень;

– для дітей з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» – 14,00 гривень;

– для дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції – 14,00 гривень;

– для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані –         14,00 гривень;

– для дітей, батьки яких загинули або отримали тілесні ушкодження під час Революції гідності – 14,00 гривень.

2.3. Встановити вартість триразового харчування (сніданок, обід, полуденок):

– для учнів спеціальної ЗОШ – 23,00 гривні;

– для учнів спеціальних навчально-виховних комплексів №№ 34, 37 – 22,00 гривні.

2.4. Звільнити від плати за харчування у розмірі вищезазначених сум батьків або осіб, які їх замінюють, категорій дітей вказаних у підпунктах 2.1, 2.2, 2.3  пункту 2 цього рішення.

  1. Рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.
  2. Рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2016 року № 1605 – МР «Про встановлення вартості харчування дітей та учнів у навчальних закладах м. Суми» вважати таким, що втратило чинність з моменту набуття чинності даного рішення.
  3. Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В.

 

Сумський міський голова                                                                                  О.М. Лисенко

 

 

Пільги учасникам АТО щодо перебування їхніх дітей у дошкільному навчальному закладі

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ ІІ СЕСІЯ
РІШЕННЯ

від 30 грудня 2015 року № 199- МР
м. Суми

Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції

З метою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих під час проведення антитерористичної операції, відповідно до міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2016 – 2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24.12.2015 року № 148 – МР, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції (додається).
2. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2016 року.
3. Рішення Сумської міської ради від 13 січня 2015 року № 3935-МР «Про забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок міського бюджету дітей, батьки яких є учасниками антитерористичної операції, та дітей загиблих батьків під час проведення антитерористичної операції» вважати таким, що втратило чинність.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М.

Додаток
до рішення Сумської міської ради «Про затвердження Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної операції» від 30 грудня 2015 року № 199 – МР

 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

23.01.2019                                                                                                                                                          №40

Про недопущення випадків булінгу,
порушення педагогічними працівниками
норм професійної етики

З метою недопущення порушення педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, забезпечення емоційного комфорту учасників освітнього процесу, захисту здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі тг гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, відповідно до пункту 2 статті 54 Закону України «Про освіту», пункту 1 статті 24 Закону України «Пре загальну середню освіту», пункту 2 статті 28 та статті 29 Закону України «Пре дошкільну освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчий актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

НАКАЗУЮ

1. Керівникам закладів освіти м. Суми:
1.1. Вжити заходів щодо недопущення порушення правил педагогічне етики з учасниками освітнього процесу та здійснення у ставленні до здобувачі освіти будь-яких форм фізичного та морального насильства (буліні працівниками закладу освіти.
1.2. Попередити педагогічних працівників про персональн відповідальність за недотриманням педагогічної етики та здійснення у буд яких формах фізичного та морального насильства (булінг).
1.3. Провести із залученням психологічної служби засідання педагогічні рад, семінари, круглі столи, конференції, тренінги тощо, на яких розглянув питання етичних норм діяльності педагогічних працівників.
1.4. Заслуховувати питання щодо дотримання педагогічню працівниками правил і норм педагогічної етики періодично на засіданн педагогічної ради, нарадах при керівнику закладу.
1.5. Унести до планів внутрішньошкільного контролю перевір дотримання норм та правил педагогічної етики під час освітнього процесу.
1.6. Забезпечити у разі необхідності своєчасне інформування управління освіти і науки Сумської міської ради та органів національної поліції про випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства над ними або
погрози щодо їх вчинення.
1.7. Довести зміст цього наказу до відома всіх педагогічних працівників закладів освіти під підпис, до 30.01.2019 року.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління освіти і науки
Сумської міської ради А.М. Данильченко

Стеценко 32-72-63