НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ З ПИТАННЯ 

ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

ЗАКОНИ

Конституція України: http://osvita.ua/legislation/law/2227/
Закон України «Про освіту» http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12
Закон України «Про дошкільну освіту» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
Закон України «Про охорону дитинства»: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

ПОСТАНОВИ

— «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)». Постанова КМУ № 910 від 08.10.2012 року:http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/31570/

— «Про підвищення оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери». Постанова КМУ №10 від 11.01.2012 року:http://osvita.ua/legislation/other/26672/

— «Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад». Постанова КМУ №1204 від 16.11.2011 року:http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25574/
— «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності » (зі змінами). Постанова КМУ № 796 від 27.08.2010 року: http://osvita.ua/legislation/other/8906/
— «Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів». Постанова КМУ № 1122 від 05.10.2009 року:http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5379/
— «Про затвердження Положення про центр розвитку дитини». Постанова КМУ № 1124 від 05.10.2009 року:http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5375/
— «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад». Постанова КМУ (зі змінами внесенеми згідно з Постановою КМУ №1124 від 05.10.09 р.): http://www.zatyshok.te.ua/dovidkova_informaciya/poloshennja_dnz.print

НАКАЗИ

— «Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів». Наказ МОНмолодьспорт №1365 від 25.11.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/25935
— «Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу». Наказ МОНмолодьспорт №398 від 26.04.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/17695/
— «Про затвердження Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу». Наказ МОН №1070 від 09.11.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/10413/
— «Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів». Наказ МОН №1055 від 04.11.2010 року:http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/8830/
— «Інструкція з організації охорони життя і здоров’я дітей у дошкільних навчальних закладах». Наказ МОН № 985 від 28.10.2008 року: http://old.iitzo.gov.ua/doshkilna_osvita.html
— «Про забезпечення прав дітей-інвалідів та дітей, які потребують корекції фзичного та (або) розумового розвитку». Наказ МОН № 1041 від 27.11.2007 року: http://uazakon.com/documents/date_bv/pg_gxcqxq.htm
— «Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу». Наказ МОН, МОЗ № 240/165 від 27.03.2006 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/2742/
— «Про внесення змін до Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах». Наказ МОН № 431 від 25.07.2005 року: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0875-05
— «Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю». Наказ МОНУ №178 від 23.03.2005 року:http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=253764
— «Примірний статут дошкільного навчального закладу». Наказ МОН № 257 від 24.04.2003 року: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.276.0
— «Типовий перелік обовязкового обладнання, навчально-наочних посібників та іграшок дошкільного навчального закладу» (друге видання, доповнене). Наказ МОН № 509 від 11.09.2002 року: http://kristti.com.ua/content.php?level3=28
— «Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності». Наказ МОН № 522 від 07.11.2000 року:http://osvita.ua/school/theory/1728/
— «Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України». Наказ МО № 455 від 20.12.1993 року: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-94

-«Санітарний регламент для дошкільних навчальних закладів»Наказ МОЗ України від 24.03.2016 № 234 http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16

-«Про затвердження гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»Наказ МОН України від 20.04.2015 № 446 http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0520-15

ЛИСТИ, ІНСТРУКЦІЇ

— «Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професійної гідності». Лист МОНмолодьспорт № 1/9-74 від 05.02.2013 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/34087/
— «Щодо розподілу робочого часу у практичних психологів та соціальних педагогів». Лист МОНмолодьспорт № 1/9-683 від 26.09.2012 року: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/32126/
— «Щодо прийому дітей до дошкільних навчальних закладів». Лист МОНмолодьспорт № 1/9-839 від 16.11.2012 року:http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/32381/
— «Щодо благодійних внесків». Лист МОНмолодьспорт № 1/9-272 від 09.04.2012 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/28583/
— «Про посаду керівника дошкільного навчального закладу». Лист МОНмолодьспорт № 1/9-97 від 09.02.2012 року:http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/28390/
— «Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах». Лист МОНмолодьспорт № 1/9-577 від 29.07.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/20980/
— «Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку, у дошкільних навчальних закладах». Лист МОНмолодьспорт №1/9-552 від 21.07.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/20765/
— «Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу». Лист МОНмолодьспорт №1/9-389 від 25.05.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/18791/
— «Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів». Лист МОН №1/9-114 від 18.02.2011 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/14600/
— «Про організацію роботи з дітьми п’ятирічного віку». Лист МОН № 1/9-666 від 27.09.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9436
— Інструктивно-методичні рекомендації «Про організовану і самостійну діяльність дітей у дошкільному навчальному закладі». Лист МОНіУ №1.4\18 – 3082 від 26.07.2010 року: http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/9091/
— «Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів». Лист МОН № 1/9-316 від 13.05.2010 року:http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1038.3022.0
— «Про призначення завідувача дошкільного навчального закладу». Лист МОН № 1/9-810 від 26.11.2009 року:http://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/5868/
— «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку в дошкільних навчальних закладах». Лист МОН №1\9 – 470 від 18.07.2008 року:
— «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади». Інструктивно-методичний лист МОН №1\9 – 583 від 04.10.2007 року: http://uazakon.com/documents/date_6k/pg_gvgqwi.htm
— «Про організацію обліку дітей дошкільного віку». Лист МОН № 1/9-263 від 07.05.2007 року: http://document.ua/pro-organizaciyu-obliku-ditei-doshkilnogo-viku-doc49900.ht

Лист МОН від 19.04.2018 № 1/9-249 «Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»https://www.google.com.ua/url
.

  — Лист МОН від 13.06.2018 № 1/9-386 “Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2018/2019 навчальному році https://www.google.com.ua/url?.