Протидія булінгу

Уповноважена особа для здійснення невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства Кащенко Людмила Миколаївна

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

НАКАЗ

23.01.2019                                                                                                                                                          №40

Про недопущення випадків булінгу,
порушення педагогічними працівниками
норм професійної етики

З метою недопущення порушення педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, забезпечення емоційного комфорту учасників освітнього процесу, захисту здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі тг гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, відповідно до пункту 2 статті 54 Закону України «Про освіту», пункту 1 статті 24 Закону України «Пре загальну середню освіту», пункту 2 статті 28 та статті 29 Закону України «Пре дошкільну освіту», Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчий актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

НАКАЗУЮ

1. Керівникам закладів освіти м. Суми:
1.1. Вжити заходів щодо недопущення порушення правил педагогічне етики з учасниками освітнього процесу та здійснення у ставленні до здобувачі освіти будь-яких форм фізичного та морального насильства (буліні працівниками закладу освіти.
1.2. Попередити педагогічних працівників про персональн відповідальність за недотриманням педагогічної етики та здійснення у буд яких формах фізичного та морального насильства (булінг).
1.3. Провести із залученням психологічної служби засідання педагогічні рад, семінари, круглі столи, конференції, тренінги тощо, на яких розглянув питання етичних норм діяльності педагогічних працівників.
1.4. Заслуховувати питання щодо дотримання педагогічню працівниками правил і норм педагогічної етики періодично на засіданн педагогічної ради, нарадах при керівнику закладу.
1.5. Унести до планів внутрішньошкільного контролю перевір дотримання норм та правил педагогічної етики під час освітнього процесу.
1.6. Забезпечити у разі необхідності своєчасне інформування управління освіти і науки Сумської міської ради та органів національної поліції про випадки жорстокого поводження з дітьми, насильства над ними або
погрози щодо їх вчинення.
1.7. Довести зміст цього наказу до відома всіх педагогічних працівників закладів освіти під підпис, до 30.01.2019 року.
2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Начальник управління освіти і науки
Сумської міської ради А.М. Данильченко

Стеценко 32-72-63