(Нет названия)

Моніторинг якості освіти за 2019-2020

Моніторинг якості освіти дітей дошкільного віку

Сумський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок ) № 32 , м.Суми, Сумської областіза 2019/2020 навчальний рік

      Відповідно до Закону України «Про освіту», «Про дошкільну освіту» діяльність закладу освіти була спрямована на виконання основного завдання – реалізації державної політики в галузі дошкільної освіти.

      Заклад дошкільної освіти працював на виконання Базового компоненту дошкільної освіти. У 2019/2020 навчальному році Базовий компонент дошкільної освіти реалізувався програмами та навчально-методичним забезпеченням, що затверджені Міністерством освіти і науки України. Дошкільний заклад працював за освітніми прогамами розвитку та виховання «Українське дошкілля» та «Впевнений старт».

        У 2019/2020 навчальному році проводився моніторинг рівня компетентностей дітей. У зв’язку з карантином на СОVІD-19 та переходом на дистанційну форму взаємодії у березні 2020 року моніторинг не проводився. Дані про моніторинг розвитку дітей були проаналізовані за результатами проміжного моніторингу у січні 2020 року. Моніторинг старшого дошкільного віку був проаналізований у лютому 2020 року відповідно інформації, яка була представлена на ППК про готовність дітей до школи.

Моніторингом було охоплено 158 (92%) дітей

         У групах раннього віку у дітей спостерігався розвиток сенсорних уявлень, ігрової діяльності, пізнавального та мовленнєвого розвитку. Моніторингом було охоплено 36 (100%) дітей раннього віку

 Група раннього віку «Малючок»

          Аналіз особливостей розвитку 18 (100%) дітей  групи «Малючок» (вихователі Федченко Н.М., Губар Н.О.) показав, що 18 (100%) дітей мають нормальний розвиток відповідно віку.

 Група раннього віку «Веселі курчата

           Аналіз особливостей розвитку 18 (100%) дітей  групи «Малючок» (вихователі Губар Н.О., Перевалова І.О.) показав, що 18 (100%) дітей мають нормальний розвиток відповідно віку.

Молодша група «Сонечко»

       У 2019/2020 навчальному році позитивна динаміка спостерігалася у розвитку фізичних якостей, особливо, у формуванні рухових умінь та навичок, творчому розвиткові дітей молодшого віку. Добре налагодженою була робота з мовленнєвого розвитку, що найбільше виявлялась в розширенні словника та активному спілкуванні дітей.

       Аналіз засвоєння програми  молодшої групи «Сонечко» показав, що із 34 (100%) дітей  6 (18%) дітей мають високий рівень,11 (32%) — достатній рівень, 17  дітей (50%) — середній рівень компетентностей за програмою.

Середня група «Ромашка»

        Вихованці середніх груп на протязі навчального року працювали за програмою «Впевнений старт», оволоділи навичками самообслуговування, почали розуміти правила безпечної поведінки. В порівнянні з минулим роком зросла потреба в заняттях різними видами художньої-творчої діяльності. Діти активно включаються у мовленнєву діяльність, виявляють культуру спілкування. Аналіз засвоєння програми середньої групи «Ромашка» показав, що із 21(100%) дітей, 10 (47%) дітей мають високий рівень, 9 (44%) — достатній рівень,2 (9%) середній рівень компетентностей за програмоюю.

Середня група «Бджілки»

        Аналіз розвитку 21 (100%) дітей старшої групи «Бджілки» показав, що 7 (33%) дітей мають високий рівень, 7 (33%) – достатній рівень та 7 (33%) дітей має середній рівень компетентностей за програмою.

Старша група «Дзвіночки»

         Старші дошкільники у 2019/2020 навчальному році досягли більш високих показників у пізнавальній діяльності. Спостерігався стрімкий розвиток пізнавальних процесів, наявність певної системи знань 25 (100%) дітей старшої групи  показав, що 8 (32%) дітей мають високий рівень,8 (32%) – достатній рівень та 9 (36%) дітей має середній рівень компетентностей за програмою відповідно віку.

Старша група «Їжачки

          Аналіз розвитку 25 (100%) дітей старшої групи показав, що 6 (24%) дітей мають високий рівень, 8 (32%) – достатній рівень, 11 (44%) – середній рівень компетентностей за програмою відповідно віку.

Рівень компетентності дітей  дошкільного віку  за програмою

«Українське дошкілля» (%) 2019-2020 н.р.

Узагальнюючи результати обстеження різних компонентів готовності дітей до навчання в школі, можна зробити висновок, що із 50 обстежених дітей – 50 дітей (100%) готові до школи, діти зрілі у фізіологічному й соціальному відношенні, засвоїли програму, мають певні емоційно – вольові навички, володіють розумовими операціями, вміють узагальнювати, диференціювати предмети і явища довкілля, уміють планувати свою діяльність і здійснювати самоконтроль, позитивно ставляться до навчання, здатні до саморегуляції поведінки.

Готовність дітей до навчання у школі

у 2020 році

           Аналіз якості освітнього процесу, рівня сформованості компетентностей дітей дошкільного віку за програмами «Українське дошкілля», «Впевнений старт», виконання Базового компонента дошкільної освіти за підсумками 2019/2010 навчального року дає підстави вважати, що робота педагогів була вагомою та результативно.